Cosmin S Iancu (Valencia)

Ashtanga Yoga

Under åren av att återupptäcka sig själv , hade jag möjlighet att studera och träna med stora lärare av olika yogiska discipliner : Traditionell Siddha Yoga med Bhooma Chaitanya i Indien , Hatha Raja Yoga med Andrei Ram i Spanien , Ashtanga Yoga med Manju Jois och Kristina Karitinou i Grekland , bara för att nämna några.
Jag insåg att Yoga inte är något för speciella personer med speciella färdigheter , mycket flexibla kroppar och av en viss anknytning , men det är vägen för mystiker och andliga alkemis eller med andra ord , någon som syftar till att överskrida sin dödliga själv för att inse Oneness och finna sann frigörelse.