Francine lee Mirro-Finer

Dansterapi

Francine lee Mirro-Finer har i 30 års tid praktiserad,handlett och undervisat i dansterapi.