Hur hänger intuition ihop med utbrändhet/utmattning. Centret i hjärnan som är kopplat till förmågan att känna av kroppens signaler och våra känslor ”stängs av” vid utbrändhet. Hur kan jag återskapa kontakten med kroppens signaler och börja fatta beslut som är sanna och rätt för mig. Inte längre styras av andras behov och måsten och borden. Intuition är kopplat till vårt kärnssjälv och ger oss riktning i livet. Följ din intuition och återskapa kontakten med din kraft och känslan av att vara dig själv.