fbpx

Dans som terapi är en både ung och uråldrig tradition. Dans har i alla tider använts för rituella och helande syften. Den moderna dansterapin (Dance Movement Therapy, DMT) hämtar sin inspiration såväl från dansens värld som från psykoterapeutisk kunskap och nyare forskning om samspelet mellan kroppen, hjärnan och själen.

Under det senaste decenniets neuroforskning har evidensen vuxit för att rörelseterapi har positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter i olika avseenden. Forskningsstudier har visat att dans- och rörelseterapi kan verka stämningshöjande hos äldre och förbättra deras funktioner. Ett specifikt exempel är dess tillämpning vid Parkinsons sjukdom. Stöd finns också för dess användning för barn och ungdomar med psykiska problem av olika slag.

Eftersom rörelse är vårt första språk, är det förståeligt att rörelse också kan föra oss tillbaka till tidigare steg i vår utveckling.