fbpx

Även när vi inte ”rör” på allt så finns rörelse, skift och genombrott. Det är en färdighet att vara helt förkroppsligad också i stunder av att vara mittemellan när vi sitter med ”inte längre” och ”ännu inte”. Vi tränar att stanna och leva där i-mellan födelse och död (livet), i-mellan himmel och jord (kroppen), i-mellan ditt orörliga centrum och den ständigt rörliga periferin (NU), in-mellan dina tankar (ande, fred) etc. För att förkroppsliga allt är vägen till uppvaknande.