fbpx

Mindsurfer-föreläsningen kommer att fokusera på grundläggande frågor som många av oss har.

Du kanske har några av dessa frågor som nämns nedan:

– Vad handlar Yoga om?
– Varför handlar så stor del av yoga om sinne / tankar och medvetenhet?
– Hur kan Yoga kan ge mig verktyg för att förstå mig själv och skapa det medvetna liv jag vill?

Vi är fysiskt orienterade människor och vi bryr oss mycket om hälsa och liv. Vi tränar och dietar för att vara i god hälsa, men vi är mestadels omedvetna om vilken information vi matar in i vårt sinne och hur det påverkar våra liv. Yoga berättar för oss att sinnet är källan till vår livserfarenhet och vi skapar vårt liv medvetet eller omedvetet med hjälp av sinnet. Mindsurfer är plattformen genom vilken Praa avser att ta med kärnvärdena och kunskapen om Yoga till världen. Hur olika komponenter i Yoga är utformade för att hjälpa oss att skapa ett lyckligt liv. Genom Mindsurfer delar Praa det klassiska perspektivet på Yoga, hur yoga kan hjälpa till med att känna igen tankemönster som skapar återkommande livssituationer. Han kommer också att förklara varför yoga är viktigt i modern tid och hur man kan anpassa den till det man behöver för att skapa det liv man vill ha. Yoga är det första steget till att förändra ditt liv.