fbpx

Exploration of the Hips

Höfternas rörelser är i sin enkelhet smått magiska. Det är de som tar oss framåt och man kan på så sätt säg att höfterna är kroppens motor i rörelse. Att böja, sträcka och rotera i höften är några av de mest grundläggande rörelsemönster vi har. Det är höften som förenar övre och nedre delen av kroppen. Många av de aktiviteter och rörelser vi gör numera i vardagen tar oss tyvärr bort från det grundkonceptet. Eftersom höfternas rörelser är så centrala så kan en nedsatt funktion i höftpartiet även tydligt påverka funktionen i resten av kroppen. Här kommer vi utmana inte bara dessa delar av kroppen utan även våra föreställningar och upplevelser kring dem.

I den här workshopen går vi på djupet kring vad hälsosamma höfter innebär och hur du kan, med hjälp av yogans verktyg, ta hand om dem.

Om Viryayoga

Viryayoga förenar det bästa från två världar. De kunskapsbaserade, systematiska västerländska perspektiven samsas med det holistiska och andliga österländska. Inom Viryayoga är vi intresserade av hur kroppen fungerar, hur leder och muskler böjs, sträcks och ansträngs. Men vi är också övertygade om att det inre är minst lika viktigt och hur yogans urgamla läror kan göra oss nutida människor gladare, lugnare och mer harmoniska. Vi bryr oss både om ligament och de stora livsfrågorna.

Viryayoga är säker, rolig, givande och systematisk. Det är inte bara en yogaform, utan en metod, ett sätt att arbeta med yoga på ett hållbart och hälsosamt sätt. Viryayoga sammanför andlighet med struktur, säkerhet med harmoni och bygger bit för bit upp fysik, tanke och teknik. Grundidén är att erbjuda yoga som på ett metodiskt och lättsamt sätt som gör att vi finner storheten, styrkan och glädjen i kropp och sinne. Viryayoga utgår alltid ifrån fyra grundkomponenter: biomekanik, filosofi, glädje och 10 moduler i olika sekvenser.

Ordet virya betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit. Viryayoga både ger och är exakt det.