fbpx

Textur och rörelse är ett system riktat till movers som vill utveckla och utforska sin fysikalitet genom organisk rörelse. Klassen bygger på olika uttrycksformer som tensegrity, golvarbete, kampsport, improvisation och partnerwork. Målet med texturen och rörelsen är att förstå den fysiska och kinetiska energin och att öka sitt kroppsmedvetande.