Vi är stolta över att återigen ha med fantastiska Prison Yoga Project på årets festival! Dom har i flera år jobbat med särskilt framtagna program för att hjälpa såväl frihetsberövade som tidigare intagna och har även traumaanpassade program för människor som blivit utsatta för våld och övergrepp.
Nyligen lanserade dom videobaserade program ihop med Yogobe.

Vi välkomnar varmt Josefin Wikstrøm, Eva Seilitz, Tony Puustinen och Samir Sabri ❤️