fbpx

Meditation – fokuserad närvaro

I vår träning på fokuserad närvaro söker vi den verklighet vi kan uppleva.
Det vi kan direkt uppleva är vår kropp, upplevelsen av ”min kropp i min kropp”, alltså den totala upplevelsen av alla mina kroppsförnimmelser.
Och då inte i relation till något annat, utan i relation till sig själv, i sig själv.

Ingemar Sköld

Ju-jutsu-mästaren Ingemar Sköld är en av Sveriges främsta idrottsmän. I många år har han arbetat som överläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Han introducerade mindfulness som ett sätt att förebygga återfall i Sverige och har i egenskap av läkare medverkat i ett flertal tv-produktioner. Ingemar har lång erfarenhet av meditation som verktyg inom vården, vid behandling av stress, depression, drogmissbruk, adhd och ångest.