fbpx

Prison Yoga Project

Studier visar att en majoritet av de intagna i världens fängelser har i någon form blivit utsatta för ett trauma i sin barndom eller i vuxen ålder. Trauman som att ha blivit övergiven, hemlöshet, våld i hemmet, drogmissbruk, bevittnat våld samt blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Prison Yoga Project använder sig av traumaanpassade evidensbaserade tekniker för att återetablera en känsla av trygghet, kontroll och frihet i den egna kroppen.
Vad är ett trauma? Hur påverkar traumatisk stress kroppen och hjärnan? Hur kan yogan lindra posttraumatiskt stresssyndrom och komplex traumatisering?
En föreläsning om metoder och tekniker som passar alla som arbetar med människor som varit utsatta för traumatiska upplevelser eller kronisk stress.

Josefin Wikström

Josefin har praktiserat och studerat yoga de senaste 25 åren. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma både i Indien och i Sverige. Klasserna är utformad från detta praktiska arbete och hennes egna upplevelser att yogan och dansen är oerhört enkla, effektiva och glädjefyllda metoder som kan användas av alla.

Eva Seilitz

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept.

Samir Sabri

Samir Sabri är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och yogalärare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.