fbpx

”Rising in Love” – systemiska konstellationer

Systemiskt konstellationsarbete (familjekonstellationer) kan hjälpa oss att se hur händelser som drabbat medlemmar i vår ursprungsfamilj påverkar vårt liv och våra relationer idag. Genom att ställa upp representanter för relevanta personer i ett slags rollspel kan vi få insikt i den underliggande dynamiken och finna förhållningssätt som är mer i samklang med ”kärlekens ordningar”, (sätten som kärlek flödar på). Det kan hjälpa oss att hitta förståelse, livskraft, acceptans och inre styrka. När vi har kontakt med kärleken och kreativiteten inombords är det djupt transformerande.

Candra Karlholm

Candra Karlholm är utbildad av Svagito Liebermeister, som lärt konstellationsarbete av grundaren Bert Hellinger och som kombinerar det med meditationer […]