fbpx

Yogans och dansens kraft bakom murarna

Människan har genom historien alltid dansat, genom glädje och starka känslor, dansen har gett uttryck för vårt inre känslomässiga landskap.
Rytm och dans har kraften att skapa en gemenskap utan ord, förlösa negativ stress, skapa glädje och ett starkt kroppsspråk.

Klassen är en kombination av element från rörelseterapi och ren glädje från galna Bollywood koreografier och elektroniska rytmer.
Vi går igenom hur dans kan hjälpa till vid olika former av traumatiseringar och vad som händer i kroppen på ett djupare plan, hjärnans neurologiska kopplingar och i nervsystemet.
Välkommen att dansa som om du vunnit på lotto!
Det bästa av allt..ingenting kan bli fel.
Inga förkunskaper behövs.
Vi dansar barfota och var beredd på att svettas!

Josefin Wikström

Josefin har praktiserat och studerat yoga de senaste 25 åren. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma både i Indien och i Sverige. Klasserna är utformad från detta praktiska arbete och hennes egna upplevelser att yogan och dansen är oerhört enkla, effektiva och glädjefyllda metoder som kan användas av alla.

Eva Seilitz

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept.

Samir Sabri

Samir Sabri är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och yogalärare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.