fbpx
Yogans och dansens kraft bakom murarna

Yogans och dansens kraft bakom murarna

Människan har genom historien alltid dansat, genom glädje och starka känslor, dansen har gett uttryck för vårt inre känslomässiga landskap.
Rytm och dans har kraften att skapa en gemenskap utan ord, förlösa negativ stress, skapa glädje och ett starkt kroppsspråk.

Klassen är en kombination av element från rörelseterapi och ren glädje från galna Bollywood koreografier och elektroniska rytmer.
Vi går igenom hur dans kan hjälpa till vid olika former av traumatiseringar och vad som händer i kroppen på ett djupare plan, hjärnans neurologiska kopplingar och i nervsystemet.
Välkommen att dansa som om du vunnit på lotto!
Det bästa av allt..ingenting kan bli fel.
Inga förkunskaper behövs.
Vi dansar barfota och var beredd på att svettas!

Josefin Wikström

Josefin har praktiserat och studerat yoga de senaste 25 åren. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma både i Indien och i Sverige. Klasserna är utformad från detta praktiska arbete och hennes egna upplevelser att yogan och dansen är oerhört enkla, effektiva och glädjefyllda metoder som kan användas av alla. Josefin är utbildad augusti 2017 genom The trauma institute i Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom traumaforskning. I hennes utbildningar ingår även traumasensitiv yoga via ett flertal utbildningar och samarbete med James Fox, grundare av The prison yoga project USA, samt rörelseterapi med Tripura Kashyap i Indien.

Eva Seilitz

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Ett yogakoncept som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen, och som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström och sina kolleger på Kriminalvården. Hösten 2017 har hon tillsammans med Josefin Wikström utvecklat ett traumaanpassat yogaprogram för Rättspsykiatriska Regionskliniken i Vadstena. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974.

Samir Sabri

Samir Sabri är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och yogalärare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk.Samir Sabri är initiativtagare till 2nd Chance som jobbar med att förebygga brott, att få ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller fastna i ett drogberoende att se andra möjligheter. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.

Tony Puustinen

Tony Puustinen är en tidigare intagen som idag är utbildad yoga lärare inspirerad från embodied flow & Anusara där grunden kommer från den klassiska Hatha yogan samt är Reiki healer och han utbildar sig för närvarande även till relations coach.Tony har en lång erfarenhet av missbruk, kriminalitet, gäng och anstaltsvistelser (ca10år effektiv tid) innan han kastade in handduken och gjorde en geografisk flykt till Asien vilket ledde till att efter ca 1år som kriminell där nere, blev gripen och hamna inom lås & bom för att efter 6månader blev överflyttad till Sveriges kriminalvård där han avtjänade sitt sista straff och då kom i kontakt med forskningsprojektet yoga på anstalt med Eva Seilitz.Yogan i kombination med terapeutiska samtal har för Tony varit en väldigt viktig komponent i att uppfostra egot som drev honom bort från kärleken både till sig själv och andra. Idag driver Tony tillsammans med sin flickvän Shala Spiritual junkie som är en yoga studio / center för personlig utveckling i olika former i centrala Göteborg. Tony förmedlar yoga från hjärtat och sårbarheten, samt sina egna erfarenheter i sin transformation som är en livslång process.