fbpx
\”\”

Candra Karlholm

Candra Karlholm är utbildad av Svagito Liebermeister, som lärt konstellationsarbete av grundaren Bert Hellinger och som kombinerar det med meditationer från Osho och somatic experiencing / trauma healing. Candra är djupt tagen och berörd av det här sättet att arbeta med människor, som baserar sig i meditation. Det är en stor glädje för henne att dela med sig av det i workshops och individuella sessioner. 
Tillsammans med sin man Mikael driver Candra Spread the Word, som arrangerar event med Eckhart Tolle, Byron Katie, Deva Premal & Miten m.fl. Hon är mindfulnessinstruktör, dramapedagog och mamma till två, och har lärt med exceptionella andliga lärare under tjugo år. I konstellationsarbetet har hon funnit något som förenar det personliga med det opersonliga, det ”högsta av det högsta” med det fullkomligt jordnära vardagliga och kroppen med själen. 

Nio attityder i mindfulness

Nio attityder i mindfulness

De nio attityderna i mindfulness: acceptans, icke-dömande, tillit, tålamod, nyfikenhet, tacksamhet, generositet, icke-strävan och att släppa taget, är alla något vi kan praktisera och utforska medvetet i meditation och i vårt vardagsliv. De är som dörrar, vägar och destinationer på samma gång. Det handlar om att lägga fokus på något som redan finns i oss och lära känna det, igen och igen. Att träda in där och möta livet därifrån.
Här introduceras alla de nio attityderna kort, sedan ges utrymme att utforska en av dem djupare för att slutligen dela kort om upplevelsen. Varmt välkommen!

”Rising in Love” – systemiska konstellationer

”Rising in Love” – systemiska konstellationer

Systemiskt konstellationsarbete (familjekonstellationer) kan hjälpa oss att se hur händelser som drabbat medlemmar i vår ursprungsfamilj påverkar vårt liv och våra relationer idag. Genom att ställa upp representanter för relevanta personer i ett slags rollspel kan vi få insikt i den underliggande dynamiken och finna förhållningssätt som är mer i samklang med "kärlekens ordningar", (sätten som kärlek flödar på). Det kan hjälpa oss att hitta förståelse, livskraft, acceptans och inre styrka. När vi har kontakt med kärleken och kreativiteten inombords är det djupt transformerande.