\”\”

Carl Jonas Arnberg

Carl Jonas är en artist med en varm, jordig röst och en naturlig förmåga att knyta an till sin publik. Hans musik pendlar mellan att vara medryckande och slagkraftig till stillsam och kontemplativ. Texterna leker ofta på ett eller annat sätt med igenkännandet av det som vi alla alltid är – ett igenkännande som omfamnar vår mänsklighet i sin helhet. På scenen tar han med sig en avspänd lekfullhet som är både smittsam, avväpnande och förlösande.