\”\”

Ingemar Sköld

Ju-jutsu-mästaren Ingemar Sköld är en av Sveriges främsta idrottsmän. I många år har han arbetat som överläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Han introducerade mindfulness som ett sätt att förebygga återfall i Sverige och har i egenskap av läkare medverkat i ett flertal tv-produktioner.

Ingemar har lång erfarenhet av meditation som verktyg inom vården, vid behandling av stress, depression, drogmissbruk, adhd och ångest. Han arbetar idag med beroendevård som överläkare på Capio Maria i Stockholm och leder meditations- och mindfulnessgrupper inom Katarina församling och på kursgården Berget i Rättvik.