fbpx
\”\”

Ingemar Sköld

Ju-jutsu-mästaren Ingemar Sköld är en av Sveriges främsta idrottsmän. I många år har han arbetat som överläkare på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Han introducerade mindfulness som ett sätt att förebygga återfall i Sverige och har i egenskap av läkare medverkat i ett flertal tv-produktioner.

Ingemar har lång erfarenhet av meditation som verktyg inom vården, vid behandling av stress, depression, drogmissbruk, adhd och ångest. Han arbetar idag med beroendevård som överläkare på Capio Maria i Stockholm och leder meditations- och mindfulnessgrupper inom Katarina församling och på kursgården Berget i Rättvik.

Mindfulness i sjukvården

Mindfulness i sjukvården

Mindfulness som behandling inom den moderna sjukvården har i år precis 40år på nacken. Jag berättar under denna klass lite kort om de olika metoderna som numera används över hela världen för hjälpa människor att tillfriskna från depressioner, ångest, beroendesjukdomar med mera. Men jag ägnar större delen av klassen till att försöka förklara vilka förändringar i hjärnan som är kopplade till psykiska sjukdomar och på vilket sätt vi numera faktiskt vet att mindfulness, yoga och fysisk träning ofta väldigt effektivt kan ingå i god behandling. På Karolinska Sjukhusets Affektiva mottagning i Huddinge pågår ett mycket spännande projekt under den fyndiga titeln Braining där fysisk träning, yoga och mindfulness används i behandlingen.  

Meditation – fokuserad närvaro

Meditation – fokuserad närvaro

I vår träning på fokuserad närvaro söker vi den verklighet vi kan uppleva. Det vi kan direkt uppleva är vår kropp, upplevelsen av ”min kropp i min kropp”, alltså den totala upplevelsen av alla mina kroppsförnimmelser. Och då inte i relation till något annat, utan i relation till sig själv, i sig själv.

Mindfulness i sjukvården

Mindfulness i sjukvården

Mindfulness som behandling inom den moderna sjukvården har i år precis 40år på nacken. Jag berättar under denna klass lite kort om de olika metoderna som numera används över hela världen för hjälpa människor att tillfriskna från depressioner, ångest, beroendesjukdomar med mera. Men jag ägnar större delen av klassen till att försöka förklara vilka förändringar i hjärnan som är kopplade till psykiska sjukdomar och på vilket sätt vi numera faktiskt vet att mindfulness, yoga och fysisk träning ofta väldigt effektivt kan ingå i god behandling. På Karolinska Sjukhusets Affektiva mottagning i Huddinge pågår ett mycket spännande projekt under den fyndiga titeln Braining där fysisk träning, yoga och mindfulness används i behandlingen.