fbpx
\”\”

Samir Sabri

Samir Sabri är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och yogalärare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk. Samir Sabri är initiativtagare till 2nd Chance som jobbar med att förebygga brott, att få ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller fastna i ett drogberoende att se andra möjligheter. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.

Yogans och dansens kraft bakom murarna

Yogans och dansens kraft bakom murarna

Människan har genom historien alltid dansat, genom glädje och starka känslor, dansen har gett uttryck för vårt inre känslomässiga landskap. Rytm och dans har kraften att skapa en gemenskap utan ord, förlösa negativ stress, skapa glädje och ett starkt kroppsspråk. Klassen är en kombination av element från rörelseterapi och ren glädje från galna Bollywood koreografier och elektroniska rytmer. Vi går igenom hur dans kan hjälpa till vid olika former av traumatiseringar och vad som händer i kroppen på ett djupare plan, hjärnans neurologiska kopplingar och i nervsystemet. Välkommen att dansa som om du vunnit på lotto! Det bästa av allt..ingenting kan bli fel. Inga förkunskaper behövs. Vi dansar barfota och var beredd på att svettas!

Prison Yoga Project

Prison Yoga Project

Studier visar att en majoritet av de intagna i världens fängelser har i någon form blivit utsatta för ett trauma i sin barndom eller i vuxen ålder. Trauman som att ha blivit övergiven, hemlöshet, våld i hemmet, drogmissbruk, bevittnat våld samt blivit utsatta för sexuella övergrepp. Prison Yoga Project använder sig av traumaanpassade evidensbaserade tekniker för att återetablera en känsla av trygghet, kontroll och frihet i den egna kroppen. Vad är ett trauma? Hur påverkar traumatisk stress kroppen och hjärnan? Hur kan yogan lindra posttraumatiskt stresssyndrom och komplex traumatisering? En föreläsning om metoder och tekniker som passar alla som arbetar med människor som varit utsatta för traumatiska upplevelser eller kronisk stress.